องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมภาคีเครือข่าย ตำบลป่าสังข์ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
14 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [31 มกราคม 2566]
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570) [23 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [23 สิงหาคม 2564]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ [2 มิถุนายน 2564]
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ [4 พฤษภาคม 2564]
26 มิถุนายน 62 วันต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2563]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [25 กุมภาพันธ์ 2563]
ร่วมต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชั่น [28 พฤศจิกายน 2562]
22 กันยายน 2562 งานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม วัดบ้านป่าสังข์ [22 กันยายน 2562]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ)