องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมาตรฐานในการตรวจสอบ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด CCTV grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปได้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
image แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณี [30 พฤศจิกายน 2565]
 
folder เอกสารเผยแพร่