องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร1) คสล.ม.2 คสล.ม.7 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร1)ซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ เรื่อง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างคสล.ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
image แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณี [30 พฤศจิกายน 2565]
 
folder เอกสารเผยแพร่