องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
101 หมู่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 087-2275624
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์