องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
101 หมู่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.65-ปีงบประมาณ-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.ค.64-ปีงบประมาณ-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1