องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
101 หมู่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-งบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-รายงานประมาณการรายจ่าย-๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-รายงานประมาณการรายจ่าย-๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-พัฒนาชุมชน-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-บริหารงานทั่วไป-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-งานป้องกันฯ-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-งานการศึกษา-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-งานการเกษตร-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
photo แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1